Regulamin Rajdu

REGULAMIN Rajdu Beskid Rally Jesień 2020

 

Definicja Rajdu

Beskid Rally – Beskidzki Rajd Ciężkich Motocykli ENDURO jest imprezą dla posiadaczy motocykli enduro o pojemności 499-1300 cm3. Rajd ma charakter amatorskiego przejazdu po wyznaczonych trasach na czas (Rajd Enduro) lub przejazdu rekreacyjnego drogami publicznymi Polski, Czech i Słowacji (Rajd Turystyczny). Rajd skierowany jest do motocyklistów a w części z pomiarem czasu biorą udział tylko pojazdy typu ENDURO. Celem imprezy jest propagowanie bezpiecznej jazdy motocyklem, w sposób zorganizowany, w miejscach specjalnie wyznaczonych i przygotowanych. Impreza ma również na celu podniesienie umiejętności kierowania motocyklem oraz integrację środowiska motocyklowego.

 

Organizator

Organizatorem rajdu jest: BSRT – BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE RAJDÓW TERENOWYCH

 

Termin i miejsce rajdu

 

Cel imprezy

 

Uczestnicy i podział na klasy

Uczestnikiem rajdu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie są:

Motocykle biorące udział w imprezie muszą spełniać następujące kryteria:

Uczestnicy w zależności od rocznika i pojemności pojazdu zostaną podzieleni na klasy:

W trzech klasach nie obowiązuje podział na podstawie pojemności silnika a są to:

 

Zasady udziału w imprezie

 

Dokumenty i numery startowe

W biurze imprezy należy przedstawić następujące dokumenty:

Numery startowe oraz transponder do pomiaru czasu (dla Rajdu Enduro) należy odebrać w biurze imprezy. Numery należy umieścić na motocyklu w widocznym miejscu (najlepiej na przedniej szybie). Transponder na czas przejazdów odcinkami specjalnymi musi być przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki. Podczas odbioru transpondera pobierana będzie kaucja w wysokości 50 zł zwracana wraz ze zwrotem transpondera.

 

Wpisowe i opłaty

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr konta: 49 1750 0012 0000 0000 4104 5256

W tytule przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika. Istnieje możliwość przeniesienia prawa startu na inną osobę, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

Wpisowe zawiera:

 

Trasa Rajdu Enduro i Odcinki Specjalne OS

Trasa Rajdu Turystycznego

 

Wyniki, klasyfikacja i nagrody Rajdu Enduro

 

Wyniki, klasyfikacja i nagrody Rajdu Turystycznego

 

Odpowiedzialność organizatora i zawodników, ubezpieczenie

 

Pomoc techniczna, holowanie pojazdów

 

Odwołanie imprezy

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny. O odwołaniu imprezy organizator poinformuje uczestników niezwłocznie. Wpłacone wpisowe podlega wówczas zwrotowi w pełnej wysokości.

 

Ustalenia dodatkowe i końcowe

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Beskid Rally Jesień 2020

[data, imię i nazwisko uczestnnika oraz podpis]