Regulamin Rajdu

REGULAMIN Rajdu Beskid Rally Wiosna 2021

 

§1. Definicja Rajdu

Beskid Rally – Beskidzki Rajd Ciężkich Motocykli ENDURO jest imprezą dla posiadaczy motocykli enduro o pojemności 499-1300 cm3. Rajd ma charakter amatorskiego przejazdu po wyznaczonych trasach na czas (Rajd Enduro) lub przejazdu rekreacyjnego drogami publicznymi Polski, Czech i Słowacji (Rajd Turystyczny). Rajd skierowany jest do motocyklistów a w części z pomiarem czasu biorą udział tylko pojazdy typu ENDURO. Celem imprezy jest propagowanie bezpiecznej jazdy motocyklem, w sposób zorganizowany, w miejscach specjalnie wyznaczonych i przygotowanych. Impreza ma również na celu podniesienie umiejętności kierowania motocyklem oraz integrację środowiska motocyklowego.

 

§2. Organizator

Organizatorem rajdu jest: BSRT – BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE RAJDÓW TERENOWYCH

 

§3. Termin i miejsce rajdu

 

§4. Cel imprezy

 

§5. Uczestnicy i podział na klasy

Uczestnikiem rajdu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie są:

Motocykle biorące udział w imprezie muszą spełniać następujące kryteria:

Motocykle w zależności od pojemności silnika zostaną podzielone na klasy:

W klasyfikacji RAJD TURYSTYCZNY (ADV) nie obowiązuje podział na podstawie pojemności silnika.
Wprowadzona zostaje dodatkowa kategoria rywalizacji: kobiety kontra kobiety, w której mogą wziąć udział motocykle o pojemności niższej niż 499 (o ile kierują nimi kobiety).
 

§6. Zasady udziału w imprezie

 

§7. Dokumenty i numery startowe

W biurze imprezy należy przedstawić następujące dokumenty:

Numery startowe należy odebrać w biurze imprezy i okazać podczas kontroli technicznej, która na podstawie przedstawionych numerów dobierze i oklei motocykl odpowiednim transponderem do pomiaru czasu.

UWAGA!!! ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEGO NAKLEJANIA NUMERU STARTOWEGO!!!

 

§8. Wpisowe i opłaty

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora:

mBank S.A.
nr konta: 84 1140 2004 0000 3202 8092 4139

W tytule przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika. Istnieje możliwość przeniesienia prawa startu na inną osobę, po uprzednim poinformowaniu i zgodzie Organizatora.

Organizator ma możliwość odwołania imprezy (z podaniem powodu), z przyczyn od niego niezależnych:

Organizator ma możliwość odwołania imprezy bez podania powodu. W takim przypadku wpisowe będzie zwrócone w całości.

Wpisowe zawiera:

 

§9. Trasa Rajdu Enduro i Odcinki Specjalne OS

 
§10. Trasa Rajdu Turystycznego

 

§11. Wyniki, klasyfikacja i nagrody Rajdu Enduro

 

§12. Wyniki, klasyfikacja i nagrody Rajdu Turystycznego

 

§13. Odpowiedzialność organizatora i uczestników, ubezpieczenie

 

§14. Pomoc techniczna, holowanie pojazdów

 

§15. Ustalenia dodatkowe i końcowe

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Beskid Rally Jesień 2020

[data, imię i nazwisko uczestnnika oraz podpis]