REGULAMIN Rajdu Beskid Rally Wiosna 2020

 

Definicja Rajdu

Beskid Rally - Beskidzki Rajd Ciężkich Motocykli ENDURO jest imprezą dla posiadaczy motocykli enduro o pojemności 499-1300 cm3. Rajd ma charakter amatorskiego przejazdu po wyznaczonych trasach na czas (Rajd Enduro) lub przejazdu rekreacyjnego drogami publicznymi Polski, Czech i Słowacji (Rajd Turystyczny). Rajd skierowany jest do motocyklistów a w części z pomiarem czasu biorą udział tylko pojazdy typu ENDURO. Celem imprezy jest propagowanie bezpiecznej jazdy motocyklem, w sposób zorganizowany, w miejscach specjalnie wyznaczonych i przygotowanych. Impreza ma również na celu podniesienie umiejętności kierowania motocyklem oraz integrację środowiska motocyklowego.

 

Organizator

Organizatorem rajdu jest: BSRT - BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE RAJDÓW TERENOWYCH

 

Termin i miejsce rajdu

 • Termin rajdu – 24-26.04.2020
 • Miejsce (baza rajdu) – AZALIA - Ośrodek Wczasowy ul. Parkowa 3, 34-350 Węgierska Górka
  https://goo.gl/maps/qLHdMHmr9YQ2
 • Baza rajdu jest miejscem zakwaterowania, wyżywienia oraz miejscem, gdzie finalizuje się formalności związane z rajdem

 

Cel imprezy

 • podnoszenie umiejętności kierowania motocyklem
 • integrację środowiska motocyklowego
 • rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,
 • doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
 • aktywne spędzenie wolnego czasu
 • propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionu w którym odbywa się impreza

 

Uczestnicy i podział na klasy

Uczestnikiem rajdu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie są:

 • dokonanie rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza internetowego zamieszczonego na stronie beskidrally.pl,
 • dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie,
 • zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu,
 • podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 • posiadanie identyfikatora oraz numeru startowego,
 • posiadanie ubioru motocyklowego odpowiedniego do charakteru rajdu i wybranej opcji,
 • posiadanie homologowanego kasku,
 • dopuszczenie motocykla do udziału w rajdzie.

Motocykle biorące udział w imprezie muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać dowód rejestracyjny,
 • posiadać ubezpieczenie OC,
 • posiadać ważne badanie techniczne,
 • posiadać opony typu “KOSTKA” - dotyczy tylko Rajdu Enduro,
 • z pojazdu nie mogą wyciekać żadne płyny,
 • stan techniczny pojazdu nie może wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa jego użytkowania,
 • elementy pojazdu jak i sam pojazd nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.

Uczestnicy w zależności od rocznika i pojemności pojazdu zostaną podzieleni na klasy:

 • ENDURO 499-620
 • ENDURO 621-930
 • ENDURO 931-1300

W trzech klasach nie obowiązuje podział na podstawie pojemności silnika a są to:

 • ENDURO MX Classic - w klasie MX Classic klasyfikowane będą tylko motocykle wyprodukowane przed rokiem 1987
 • RAJD TURYSTYCZNY (ADV)
 • KOBIETY

 

Zasady udziału w imprezie

 • Jest to rajd amatorski, stąd uczestnik nie potrzebuje licencji rajdowej, a pojazd musi spełniać wymagania stawiane pojazdom dopuszczonym do ruchu drogowego.
 • Organizator ustala limit uczestników na 100 uczestników.
 • Organizator może utworzyć listę dodatkową.
 • Dopuszcza się udział w imprezie osoby towarzyszącej za dodatkową opłatą.
 • W Rajdzie Enduro zabrania się startu z pasażerem.
 • Do startu w imprezie zostaną dopuszczone pojazdy, które pomyślnie przejdą kontrolę techniczną w bazie rajdu. Celem kontroli, jest sprawdzenie oświetlenia, stanu ogumienia, ważności badań technicznych i ogólnego stanu pojazdu.

 

Dokumenty i numery startowe

W biurze imprezy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • aktualne ubezpieczenie OC,
 • wypełnioną i podpisana kartę zgłoszeniową (załącznik do pobrania lub w biurze zawodów).

Numery startowe oraz transponder do pomiaru czasu (dla Rajdu Enduro) należy odebrać w biurze imprezy. Numery należy umieścić na motocyklu w widocznym miejscu (najlepiej na przedniej szybie). Transponder na czas przejazdów odcinkami specjalnymi musi być przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki. Podczas odbioru transpondera pobierana będzie kaucja w wysokości 50 zł zwracana wraz ze zwrotem transpondera.

 

Wpisowe i opłaty

 • Wpisowe opłacone do 2 marca 2020 włącznie - 550,00 zł
 • Wpisowe opłacone w terminie od 03 marca do 12 kwietnia 2020 - 650,00 zł
 • Opłata za osobę towarzyszącą - 250,00 zł do 12 kwietnia 2020

Opłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe Organizatora:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr konta: 49 1750 0012 0000 0000 4104 5256

W tytule przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika oraz adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika. Istnieje możliwość przeniesienia prawa startu na inną osobę, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

Wpisowe zawiera:

 • pakiet startowy (oficjalna koszulka rajdu, numery startowe, ślad GPS w formacie GPX do ściągnięcia przed rajdem, mapki w wersji papierowej z punktami startowymi Odcinków Specjalnych),
 • dwa noclegi w Ośrodku Wczasowym Azalia w pokoju 2,3,4,5, osobowym z TV i łazienką,
 • wyżywienie 2 x  śniadania w postaci bufetu szwedzkiego, 2 x obiadokolacja,
 • dostęp do zestawu grillowego,
 • zabezpieczenie medyczne na trasie OSów (nie dotyczy Rajdu Turystycznego),
 • profesjonalny pomiar czasu (nie dotyczy Rajdu Turystycznego),
 • zabezpieczenie techniczne,
 • nagrody i upominki.

 

Trasa Rajdu Enduro i Odcinki Specjalne OS

 • Trasy dojazdowe do Odcinków Specjalnych Rajdu przebiegają drogami udostępnionymi publicznie oraz po terenach prywatnych i drogach leśnych.
 • Trasy dojazdowe łączą bazę Rajdu i Odcinki Specjalne.
 • Odcinki Specjalne znajdują są na terenach prywatnych oraz na terenach Gminy Radziechowy-Wieprz.
 • Poruszanie się po trasach dojazdowych wymaga zastosowania się do przepisów Ruchu Drogowego oraz zachowania szczególnej ostrożności.
 • W dojazdach do Odcinków Specjalnych pomocne będzie użycie nawigacji GPS. Wgrany Ślad GPS jest wskazówką w jaki sposób należy przemieszczać się trasami dojazdowymi. Organizator udostępni też wskazówki dojazdu w formie papierowej.
 • Rywalizacja na Odcinkach Specjalnych polega na przejechaniu Odcinka Specjalnego w jak najkrótszym czasie, z uwzględnieniem swoich umiejętności i możliwości pojazdu jakim porusza się zawodnik.

Trasa Rajdu Turystycznego

 • Przejazd wzdłuż wyznaczonej przez Organizatora trasy przebiegającej po drogadch drogach Polski, Czech i Słowacji.
 • Na trasie będę zlokalizowane punkty kontrolne w których będzie trzeba wykonać zadanie których wyniki należy wpisać w Kartę Zadań.
 • Przejazd musi się zakończyć do godziny podanej przez Organizatora podczas odprawy.
 • Można a nawet wskazane jest poruszanie się po trasie z pasażerem.

 

Wyniki, klasyfikacja i nagrody Rajdu Enduro

 • O wygranej w Rajdzie Enduro, decyduje suma czasu przejazdu wszystkich Odcinków Specjalnych.
 • Wygrywa zawodnik, który pokona wszystkie Odcinki Specjalne w najkrótszym czasie.
 • Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych zawodników z każdej z klas.
 • Dojazdy do Odcinków Specjalnych nie będą liczone do klasyfikacji.
 • Szczegółowy harmonogram startów do poszczególnych Odcinków Specjalnych Organizator opublikuje w dniu imprezy oraz przekaże zawodnikom.
 • Na wynik rywalizacji w poszczególnych klasach mają wpływ kary, nakładane przez Organizatora i wyznaczonych Sędziów. I tak:
  • rażące niezastosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego, spowodowanie kolizji z innym uczestnikiem rajdu – dyskwalifikacja,
  • niezatrzymanie się na mecie STOP (w wyznaczonym miejscu) – plus 30 minut,
  • niezastosowanie się do instrukcji Sędziego obsługującego Odcinek Specjalny – plus 20 minut lub dyskwalifikacja - decyzja po stronie Sędziego Odcinka Specjalnego,
  • spóźnienie na wyznaczone czasy startów do Odcinków Specjalnych – brak klasyfikacji na danym odcinku,
  • skracanie trasy na Odcinku Specjalnym – plus 30 minut za każdy taki incydent,
  • przejazd poza wyznaczoną trasą na Odcinku Specjalnym – umyślne ominięcie taśm lub znacznika – plus 20 minut,
  • rażąco niesportowe zachowanie - dyskwalifikacja.
 • Zawodnik zobowiązany jest przejechać Odcinek Specjalny w czasie określonym przez organizatora dla danego Odcinka.
 • O wynikach w rajdzie i klasyfikacji końcowej zadecyduje Komitet Sędziowski powołany przez Organizatora.
 • Próba nocna organizowana w piątek 24.04.2020 nie będzie klasyfikowana.

 

Wyniki, klasyfikacja i nagrody Rajdu Turystycznego

 • Klasyfikacja Rajdu Turystycznego zostanie przygotowana na podstawie wypełnionej Karty Zadań.
 • Zadania będą punktowego a suma uzyskanych punktów przez poszczególnych uczestników utworzy klasyfikację.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych konkurencji sprawnościowych w bazie rajdu w przypadku wyników ex aequo z Karty Zadań.

 

Odpowiedzialność organizatora i zawodników, ubezpieczenie

 • Start w rajdzie odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność zawodnika. Jest dobrowolny.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jazdę zawodnika na i poza trasą Odcinków Specjalnych i trasą Rajdu Turystycznego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawodnika i jego sposób jazdy na drogach dojazdowych.
 • Zawodnik odpowiada za naruszenie przepisów Ruchu Drogowego przed odpowiednimi służbami, uprawnionymi do kontroli drogowej.
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu jazdy poza wyznaczoną trasą, a w szczególności do jazdy po terenach leśnych, uprawach i terenach prywatnych, które nie są częścią trasy oraz Odcinków Specjalnych.
 • Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej, zasad bezpieczeństwa i zasad fair-play, podczas całego rajdu oraz w bazie imprezy.
 • Zawodnik zobowiązany jest do takiego pokonywania Odcinków Specjalnych, aby uwzględnić swoje umiejętności, warunki atmosferyczne oraz warunki zastane w danej chwili.
 • Zabrania się korzystania z używek takich jak narkotyki, dopalacze i tym podobne substancje psychoaktywne, w czasie trwania rajdu.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC na czas trwania rajdu.

 

Pomoc techniczna, holowanie pojazdów

 • Organizator zapewnia pojazdy do odholowania uszkodzonych motocykli. O kolejności odholowania decyduje położenie zawodnika i pojazdów wsparcia rajdu. Pomoc taka każdorazowo będzie uzgadniana z obsługą rajdu. Odholowanie pojazdu do bazy jest bezpłatne.
 • Organizator umożliwia skorzystanie z usług serwisowych. O kosztach serwisu i pomocy decyduje osoba zarządzająca serwisem.

 

Odwołanie imprezy

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny. O odwołaniu imprezy organizator poinformuje uczestników niezwłocznie. Wpłacone wpisowe podlega wówczas zwrotowi w pełnej wysokości.

 

Ustalenia dodatkowe i końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w bazie rajdu oraz na Odcinkach Specjalnych czy trasie Rajdu Turystycznego.
 • Wyniki rajdu zostaną podane do wiadomości publicznej, na stronie rajdu, Facebooku oraz w mediach.
 • Startując w rajdzie, zawodnik wyraża zgodę na użycie jego wizerunku (zdjęć, nagrań video oraz wywiadów) do celów promocyjnych i informacyjnych na temat rajdu.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych personalnych, podanych Organizatorowi, oraz ich przetwarzanie, na potrzeby związane z organizacją rajdu, rejestracją i publikacją listy startowej.
 • Każdy startujący oświadcza, że rozumie przesłanie rajdu, jakim jest rywalizacja, jazda z poszanowaniem bezpieczeństwa, koleżeńskie zachowanie oraz zasady fair-play.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Beskid Rally Wiosna 2020

 • Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rajdu Beskid Rally i akceptuję go.
 • Zobowiązuję się do przestrzegania zasad określonych przez Organizatora w regulaminie, a także instrukcji i decyzji kierownictwa rajdu.
 • Oświadczam, że w rajdzie startuję na własną odpowiedzialność i zobowiązuję się do poszanowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku oraz przepisów Ruchu Drogowego.
 • Oświadczam, że priorytetowo traktuję zasady koleżeństwa, fair-play oraz kultury osobistej.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji, organizacji rajdu, opublikowania listy startowej oraz listy zwycięzców.
 • Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku (zdjęć, nagrań video, wywiadów) do celów promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
 • Oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas rajdu. W związku z moim uczestnictwem przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora. Biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za straty i szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
 • Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

[data, imię i nazwisko uczestnnika oraz podpis]