Najnowsze informacje

Rajd Wiosenny odwołany

Zgodnie z informacją przekazaną Wam na stronie FB, wiosenna edycja rajdu Beskid Rally nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów. W dniu 07.04.2021 zostały ogłoszone przez Ministra Zdrowia restrykcje uniemożliwiające nam organizację rajdu – w takim wypadku zgodnie z Regulaminem Rajdu uczestnikom przysługuje zwrot 80% wpisowego, jeśli taka informacja/decyzja pojawi się po 04.04.2021. Z uwagi na ostrożność jaką zachowaliśmy przy planowaniu rajdu, zobowiązujemy się do zwrotu 90% wpisowego, gdyż pozostałe 10% zrekompensuje konieczne koszty poczynione na dotychczasowe działania organizacyjne Stowarzyszenia.

Wybór formy rozliczenia wpisowego zależy od Was, dlatego dla Waszej wygody zostały przygotowane 4 warianty:
1. ZWROT – zwrot 90% wartości wpisowego na konto, z którego przelew został zaksięgowany.
2. PRZENIESIENIE – przeniesienie 100% wartości wpisowego na jesienną edycję Beskid Rally z zachowaniem gwarancji ceny obowiązującej podczas wiosennej edycji Rajdu.
3. CHARYTATYWNY – przekazanie wartości (całości lub części) wpisowego na cel charytatywny „Dla Tomka”.
4. BSRT – przekazanie wartości (całości lub części) wpisowego na cele statutowe BSRT jako organizacji non-profit.

Prosimy o przesłanie informacji na temat wybranej formy rozliczenia oraz imienia i nazwiska uczestnika rajdu w terminie do 18.05.2021 na adres mailowy beskidrally@bsrt.pl

W przypadku braku deklaracji z Waszej strony do końca dnia 18.05.2021, domyślnie zostanie zastosowana forma rozliczenia nr 1: ZWROT w wysokości 90% wartości wpisowego na konto, z którego realizowany był przelew.
Zwroty wpisowego będą realizowane w terminie 18-24.05.2021.
W przypadku wybrania opcj „ZWROT” gdy podany przez nas terminu BESKID RALLY JESIEŃ nie będzie Ci odpowiadał zgłaszając się w ciągu dwóch tygodni od podania terminu zwracamy 90% wpisowego.

Jesteśmy dobrej myśli i już planujemy trasy na jesienną edycję Beskid Rally, która z całą pewnością zrekompensuje wszystkim głód motocyklowych przygód. O terminie jesiennego Rajdu powiadomimy Was najpóźniej do końca kwietnia 2021.
Do zobaczenia na trasie!
Ekipa BSRT.